Start
   
Kontakt
   
Kalender
   
Bildgalleri
   
Anslagstavlan

    Hitta hit
   
Fakta om området
    Kartor
   
Profiler i Gylleröd
    
A–Ö
   
Styrelse
    Styrelsemöten
   
Stämmor
   
Revisor och valberedning
   
Föreningens ekonomi
   
Stadgar m.m.
   
Digitala arkivet

    Fiskebymästerskapet

 

 

 

 

Revisor och valberedning

Årsstämman väljer en revisor och en revisorssuppleant. Stämman utser också två personer till valberedningen. Personerna nedan valdes på årsmötet i mars 2011.

Revisor
Celilia Gullberg-Müntzing
042-34 76 16

Sune Eriksson, suppleant
042-34 79 34

Valberedning

Christer Wallentin

042-34 72 13

 

Mona Nordin

042-34 79 24