Start
   
Kontakt
   
Kalender
   
Bildgalleri
   
Anslagstavlan

       TV/Radio
    Hitta hit
   
Fakta om området
    Kartor
   
Profiler i Gylleröd
    
A–Ö
   
Styrelse
    Styrelsemöten
   
Stämmor
   
Revisor och valberedning
   
Föreningens ekonomi
   
Stadgar m.m.
   
Digitala arkivet

    Fiskebymästerskapet

 

 

> Protokoll mm från lantmäterimyndigheten

Protokoll 15 feb 2011 Läs mer

Aktbilaga 15 feb 2011 Läs mer

Underrättelse 27 feb2011 Läs mer

 

> Kallelse lantmäterimyndigheten  Läs mer      Fullmakt

Anläggningtgärd berörande omprövning av Mölle ga:1 som

förvaltas av Gylleröds samfällighetsförening

 

Tisdagen den 15 februari 2011 Kl. 15:00

lle stationshus, Höganäs kommun.

 

> Bekräftelse från lantmäterimyndigheten  Läs mer

> Brev till lantmäterimyndigheten  december 2010 Läs mer

> Resultat från enkät angående TV anläggning Läs mer

 

Se även protokoll från styrelsemöte den 18 november 2010 Läs mer

 


Protokoll från informationsmöte 2010-09-26 Läs mer

24 fastigheter representerade (31 personer)

 


 

Information och diskussion angående vår centralantennanläggning Läs mer

 Leverantör

Hemsida

kundtjänst

Kortfattad info

Fria TV kanaler

   

Läs mer

Boxer

www.boxer.se 

0771-21 10 00

Läs mer

Telia

www.telia.se

90200

Läs mer

Viasat

www.viasat.se

0200-219 219

Läs mer

CanalDigital

www.canaldigital.se

0770-33 22 11

 

Öresundskraft

www.stadenistaden.se

042-490 30 00

Läs mer


Arbetsgrupp för centralantenn

Henrik Orwén, Björn Julin, Jan-Erik Persson

Lars-Erik Johansson, Staffan Gribel, Sune Eriksson

e-post: styrelsen@gyllerod.se