Start
 
Kalender
 
Bildgalleri
 
Anslagstavlan

  Hitta hit
 
Fakta om området
  Kartor
 
Profiler i Gylleröd
  
A–Ö
 
Styrelse, revisor, valberedning
  Styrelsemöten
 
Stämmor
 
Föreningens ekonomi
 
Stadgar m.m.
 
Digitala arkivet

  Fiskebymästerskapet

  

Fakta om området


Med byn som förebild. Det är rubriken på ett stort bildreportage i Hem och Fritid (oktober 1977) som Astrid och Pelle Christiansson har ställt till Gyllerödwebbens förfogande. Ingressen lyder så här:

»Gylleröd heter ett nytt småhusområde intill Mölle i Skåne. Det har den gamla skånska kustbygden som förebild, både vad gäller själva bykaraktären och de enskilda husen och färgerna. Den nya byn visar att det också idag går att bygga intimt och mänskligt inom stränga ekonomiska ramar.« ... Läs vidare!


Ett hemma-hos-reportage från 1979. Allt i Hemmet berättar om Barbro och Tage Thiis under rubriken »Slott och koja, kulturarv i Skåne«. I avsnittet om familjen Thiis står det bland annat så här om Gylleröd:

»Grundtanken var att området skulle likna det gamla skånska fiskesamhället – på en gång livfullt, kanske lite gyttrigt men organiskt sammanhållet av slingrande, trånga gator och öppna platser eller små torg.« ... Läs vidare!


•  Åke E Andersson skriver om Gylleröds moderna historia. Och ger en glimt av 1600-talet. Den börjar så här:

«Alla talar om det gamla Mölle. Med förtjusning och berättigad respekt. Gamla Mölle är värt sin visa, som ett av vårt lands mest attraktiva smultronställen. Men det finns nyare sidor av Mölle, som också är värda att besjungas. Gylleröd är en sådan.

Nya och nya förresten – i år är det trettio år sedan Gyllerödsområdet fick sina första nya bebyggare. Snart alltså ett trekvarts sekel sedan en gammal potatismark under hemmanet Gylleröd styckades upp, nybebyggdes och slussades in i Gylleröds samfällighetsförening. Marken hade ställts till förfogande av» ... Läs vidare!


•  I en annan artikel riktar Åke E Andersson in sig på Garngränd som han beskriver som en kulturgata. Där har flera kända kulturutövare bott genom åren, och gatan hyser alltfort aktiva konstnärer. Han skriver:

«I Garngränd 8 (i dag bebott av Berit och Anders Falkenius) bodde efter varandra två nationella storheter. Det var från allra första början keramikern och glaskonstnären, designern Hertha Bengtsson, med karriärer hos Rörstrand och tyska Rosenthal bakom sig. År 1950 skapade hon» ... Läs vidare!