Start
 
Kalender
 
Bildgalleri
 
Anslagstavlan

  Hitta hit
 
Fakta om området
  Kartor
 
Profiler i Gylleröd
  
A–Ö
  
Styrelse, revisor, valberedning
  Styrelsemöten
 
Stämmor
 
Föreningens ekonomi
 
Stadgar m.m.
 
Digitala arkivet

  Fiskebymästerskapet

                         Tel: 0701-450 508

 

Kassör:         John Ljung

                         Tel: 0739-737 196

 

Sekreterare:  Lena Strandmark

                         Tel:

 

Suppleant:    Mårten Stenberg

                         Tel:  

 

Samfällighetens adress:

Gylleröds Samfällighet

c/o Lena Klang

Garngränd 2, 263 77 Mölle

e-post: styrelsen@gyllerod.se

 

Revisor
Celilia Gullberg-Müntzing 042-34 76 16

Hans-Erik Romeling, suppleant

 

Valberedning

Maja Stenberg (sammankallande)

Sven Stedt