Start
 
Kalender
 
Bildgalleri
 
Anslagstavlan

  Hitta hit
 
Fakta om området
  Kartor
 
Profiler i Gylleröd
  
A–Ö
 
Styrelse, revisor, valberedning
  Styrelsemöten
 
Stämmor
 
Föreningens ekonomi
 
Stadgar m.m.
 
Digitala arkivet

  Fiskebymästerskapet

 

 

Årsmöte i Gylleröd ägde rum i stationshuset söndag den 22 mars kl 15.00.

Protokoll finnas tillgänglig under "stämmor" samt har skickas separat via mail.

Har du inte fått protokollet skickat maila till styrelsen@gyllerod.se med din aktuella mail.

Årsavgiften 1500 SEK betalas till bankgiro 681-6979
Väl mött


 

 

  _______________________

  Gylleröds samfällighetsförening,