Välkommen till Gylleröd

Här hittar du som bor här eller önskar att bo här information om området och samfälligheten.

Gylleröd byggdes 1974-1975 och består av 73 hus byggda efter gammalt skånskt mönster.

gyllerod

Aktuellt 

  • Årsavgift 1500 kr - förfallodag 31 maj - Betalas till föreningens BG: 681-6979


  • Årsmöte för 2021 ägde rum söndagen den 25 april kl 15.00 utanför stationshuset

Protokoll från årsmötet


  • Årsmötet för 2020  ägde rum söndag den 22 mars kl 15.00 i Mölle stationshus.

Protokoll finner ni under Stämmor.


  • Ingen gångstig/väg från gattet mellan Sillgränd 7 och 9.

Beslutet är taget av kommunen efter en del undersökande och diskussioner. Däremot kommer kommunen hålla efter sly mellan den betande ängen och tomterna.

Gylleröd Samfällighet

Gylleröds samfällighet bildades 1975

Gemensamhetsanläggning omfattar 7 282 kvm. Grönområden, lekplats och gångvägar.

Samfälligheten har som uppgift att hantera de gemensama områdena och agera i alla husägares intresse. 

Fiskebymästerskapen

Tävlingen har arrangerats på Mölle Golfklubb varje år sedan 1975.