Välkommen till Gylleröd

Här hittar du som bor här eller önskar att bo här information om området och samfälligheten.

Gylleröd byggdes 1974-1975 och består av 73 hus byggda efter gammalt skånskt mönster.

gyllerod

Aktuellt 

 • Tänk på Gylleröds småfolk i sommar – använd gästparkeringenTill sommaren fylls Gylleröd på av stora och små, och nu är det främst de små cyklisterna, brädåkarna etcetera vi månar om.

  Vi ser med hjärtat i halsgropen hur småttingarna jagar runt på sina fordon, runt lekplatsen och på gångstigarna – för att i nästa sekund oförväget kasta sig ut på bilvägarna. Plötsligt dyker barnet upp bakom en oklippt häck eller (fel)parkerad bil, där sikten är skymd både för den passerande bilisten och barnet.

  Det säger sig självt att bilar endast korta stunder bör stå parkerade på gatan, där de skymmer/skrymmer och riskerar att orsaka en olycka. I möjligaste mån bör förstås bilarna i området parkeras på därtill avsedda platser som garageuppfarter och gästparkeringen vid infarten till Gylleröd.

  Med undantag för rörelsehindrade, hantverkare, leverantörer, kan vi alla med fördel ställa de bilar som inte får plats på uppfarterna på gästparkeringen. Obs, gäller ej släpfordon, som är förbjudna.


  Låt oss hjälpas åt att hålla Gylleröds gator trivsamma och trygga för alla!

  Trevlig sommar!

  Styrelsen

   

 • Årsavgift 1500 kr - förfallodag 31 maj - Betalas till föreningens BG: 681-6979


 • Årsmöte för 2021 ägde rum söndagen den 25 april kl 15.00 utanför stationshuset

Protokoll från årsmötet

 • Ingen gångstig/väg från gattet mellan Sillgränd 7 och 9.

Beslutet är taget av kommunen efter en del undersökande och diskussioner. Däremot kommer kommunen hålla efter sly mellan den betande ängen och tomterna.

Gylleröd Samfällighet

Gylleröds samfällighet bildades 1975

Gemensamhetsanläggning omfattar 7 282 kvm. Grönområden, lekplats och gångvägar.

Samfälligheten har som uppgift att hantera de gemensama områdena och agera i alla husägares intresse. 

Fiskebymästerskapen

Tävlingen har arrangerats på Mölle Golfklubb varje år sedan 1975.