Aktuellt     • Stege - Gylleröds samfällighet har en lång stege som finns på Sillgränd 1

     Behöver du låna den hör av dig till (gärna någon dag i förväg)

     Henrik mobil 079-3399 788 henrik @ orwen . se

     alternativt

     Cecilia mobil 073-231 10 41 cecilia . muntzing @ gmail . com

    • Vill du vara med och göra en insats för Gylleröds grönytor och lekplats?

     Vårt fina område – Gylleröd – har nu några år på nacken. Under de här åren har träd och häckar växt till sig och området grönskar denna sommar som aldrig förr.

     Det växer både i våra trädgårdar och på vårt gemensamma skötselområde.

     En del arbeten kanske vi kan sköta själva.

     Lena Strandmark har en grupp – Gröna gruppen – som bl.a. har snyggat till efter klippning av vresroshäckar. Vill du vara med och göra en insats?

     Hör av dig till Lena.

      


    • Ingen gångstig/väg från gattet mellan Sillgränd 7 och 9.

    Beslutet är taget av kommunen efter en del undersökande och diskussioner. Däremot kommer kommunen hålla efter sly mellan den betande ängen och tomterna.

    Välkommen till Gylleröd

    Här hittar du information om området och samfälligheten.


    Ny på Gylleröd?

    Vänligen tryck på denna länk

    Gylleröd byggdes 1974-1975 och består av 73 hus byggda efter gammalt skånskt mönster.

    gyllerod

    Gylleröd Samfällighet

    Gylleröds samfällighet bildades 1975

    Gemensamhetsanläggning omfattar 7 282 kvm. Grönområden, lekplats och gångvägar.

    Samfälligheten har som uppgift att hantera de gemensama områdena och agera i alla husägares intresse. 

    Fiskebymästerskapen

    Tävlingen har arrangerats på Mölle Golfklubb varje år sedan 1975.