Välkommen till Gylleröd

Här hittar du som bor här eller önskar att bo här information om området och samfälligheten.

Gylleröd byggdes 1974-1975 och består av 73 hus byggda efter gammalt skånskt mönster.

gyllerod

Aktuellt 

 • Stege - Gylleröds samfällighet äger en stor stege, som medlemmarna kan använda vid behov. Stegen är nu placerad hos Henrik Orwén, Sillgränd 1. Stegen är låst och vid lån av stegen hör man av sig för att få en nyckel – gärna någon dag i förväg – till

  Henrik Orwén mobil 079 339 97 88 henrik@orwen.se
  eller Cecilia Müntzing mobil 073 231 10 41 cecilia.muntzing@gmail.com


 • Årsmöte 2022 - Styrelsen har beslutat att hålla årsmöte söndagen den 27 mars 2022 kl. 14.00 i Mölle stationshus. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.


 • Vill du vara med och göra en insats för Gylleröds grönytor och lekplats?

  Vårt fina område – Gylleröd – har nu några år på nacken. Under de här åren har träd och häckar växt till sig och området grönskar denna sommar som aldrig förr.

  Det växer både i våra trädgårdar och på vårt gemensamma skötselområde.

  Nu är det dags, att vi ser över de extra arbeten, som inte ingår i vårt avtal med Kullabygdens Farmartjänst. En del arbeten kanske vi kan sköta själva.

  Lena Strandmark har en grupp – Gröna gruppen – som bl.a. har snyggat till efter klippning av vresroshäckar. Vill du vara med och göra en insats?

  Hör av dig till Lena.

   

  Även lekplatsen behöver litet extra tillsyn, som inte ingår i vårt avtal, och det vore därför bra med en underhållsgrupp. Efter besiktning av lekplatsen i våras har vi blivit ålagda att ta bort en del av staketet runt gungorna.  Det arbetet skulle vi kunna göra med ideellt arbete från medlemmarna.

  Om du är intresserad av att hjälpa till någon gång – oftast blir det under sommaren – så hör av dig till någon i styrelsen.


 • Årsmöte för 2021 ägde rum söndagen den 25 april kl 15.00 utanför stationshuset

Protokoll från årsmötet

 • Ingen gångstig/väg från gattet mellan Sillgränd 7 och 9.

Beslutet är taget av kommunen efter en del undersökande och diskussioner. Däremot kommer kommunen hålla efter sly mellan den betande ängen och tomterna.

Gylleröd Samfällighet

Gylleröds samfällighet bildades 1975

Gemensamhetsanläggning omfattar 7 282 kvm. Grönområden, lekplats och gångvägar.

Samfälligheten har som uppgift att hantera de gemensama områdena och agera i alla husägares intresse. 

Fiskebymästerskapen

Tävlingen har arrangerats på Mölle Golfklubb varje år sedan 1975.