Start
 
Kalender
 
Bildgalleri
 
Anslagstavlan

  Hitta hit
 
Fakta om området
  Kartor
 
Profiler i Gylleröd
  
A-Ö
 
Styrelse, revisor, valberedning
  Styrelsemöten
 
Stämmor
 
Föreningens ekonomi
 
Stadgar m.m.
 
Digitala arkivet

  Fiskebymästerskapet

 

 

 

Stämmor

Ordinarie stämma 2020

Kallelse    Protokoll


Ordinarie stämma 2019

Kallelse    Protokoll


Ordinarie stämma 2018

Kallelse    Protokoll


Ordinarie stämma 2017

Kallelse    Protokoll


Ordinarie stämma 2016

Kallelse    Protokoll


Ordinarie stämma 2015

Kallelse    Protokoll


Ordinarie stämma 2013

Kallelse    Protokoll


Ordinarie stämma 2012

Kallelse     Protokoll


Ordinarie stämma 2011

Kallelse    Protokoll


Extrastämma 2010

Kallelse.


Begäran om extrastämma. En grupp med 25 delägare, företrädd av Lars-Erik Johansson, lämnade den 10 april en begäran att styrelsen skulle kalla till en extrastämma för att återkalla beslutet som togs på extramöte den 6
februari 2010. 

 

Läs hela skrivelsen och listan med undertecknare .

 

Styrelsen har beslutat att inte tillmötesgå denna begäran eftersom en rättsprocess har inletts genom överklagandet till fastighetsdomstolen, vilken bör respekteras och slutföras. Styrelsen motiverar beslutet i ett brev till medlemmarna.

 

Läs styrelsens brev .

 


Ordinarie stämma 2010. 21 mars

Läs protokollet

 


Överklagat beslut. På extrastämman den 6 februari
beslöt en majoritet av de röstande att den gemensamma
tv-anläggningen ska byggas om till fibernät. Beslutet har överklagats till fastighetsdomstolen vid tingsrätten i
Malmö. Bakom överklagandet står ett antal medlemmar i Gylleröd. Läs deras skrivelse .

 

Fastighetsdomstolen har beslutat att ombyggnaden tills vidare inte får starta. Läs domstolens beslut .

 

Styrelsens svar. Den 12 mars lämnade styrelsen in sitt »svaromål« till fastighetsdomstolen vid Tingsrätten i Malmö. Läs inlagan .

 

Styrelsen har bifogat tolv bilagor till sitt »svaromål« för att styrka alla påståenden som framförs i skrivelsen. Läs bilagorna.

 


Extra stämma om fibernät den 6 februari 2010.
Läs protokollet här .

 


Extra stämma om TV-frågan den 24 oktober 2009.
Läs protokollet här .

 


Protokoll frn tidigare stämmor

Alla protokoll finns som pdf-filer. De kan laddas ned som en enda fil (1976-2010) eller uppdelat, se nedan.

 

Hela samlingen
1976-2010

Uppdelat för fem år i taget
1976-1980
1981-1985
1986-1990
1991-1995
1996-2000
2001-2005
2006-2009

 


Verksamhetsberättelser från tidigare år

Alla verksamhetsberättelser finns som sökbara pdf-filer. De kan laddas ned som en enda fil (1976-2009) eller uppdelat, se nedan.

 

Hela samlingen
1976-2009

 

Uppdelat för tio år i taget
1976-1985
1986-1995
1996-2005
2006-2009

 

 

 

 

 

 Förtroendevalda
 Sedan föreningen startade

 1976 har många medlemmar

  haft uppdrag i styrelsen, varit

  revisorer eller ingått i  

  valberedningen.  Läs hela listan.